Πολιτική απορρήτου
προσωπικών δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το Ξενοδοχείο Ημαθόεσσα (εμείς), ως μια εταιρία με δραστηριότητα στον χώρο του Τουρισμού και Φιλοξενίας, οφείλει να εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ,(Κανονισμό της ΕΕ υπ’ αριθμόν 2016/679), τόσο όσο αφορά εμάς όσο και όταν αφορά τα δεδομένα των πελατών μας.
  Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, εμείς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε , όσο αφορά τα θέματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, για τα εξής:   

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και για ποιον λόγο :
  Το ξενοδοχείο Ημαθόεσσα , κατά την διάρκεια προσφοράς υπηρεσιών Φιλοξενίας μπορεί να συλλέξει από τους πελάτες τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
  Ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση , αριθμό τηλεφώνου , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχειά πληρωμής (στοιχεία καρτών, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, κτλ) ,στοιχεία ταυτότητας (ταυτότητα ή δίπλωμα ή διαβατήριο) Αριθμό φορολογικού Μητρώου (σε περίπτωση πληρωμής μετρητοίς με χαρτονομίσματα των 500
  ), Φορολογικά στοιχειά εταιρίας (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου) . Κάποια ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μπορεί να παραχωρηθούν στο ξενοδοχείο Ημαθόεσσα , στην διαδικασία εξυπηρέτησης ειδικών επιθυμιών (για παράδειγμα σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει προσθήκη παρκοκρέβατου μας παραχωρεί την πληροφορία πως είναι γονέας ) .
    Κατά την περίπτωση κρατήσεων από Τρίτους(π.χ. ταξιδιωτικά πρακτορεία ), έχετε αδειοδοτήσει στον Τρίτο να μας παραχωρήσει τα στοιχειά που ζητούνται στην παραπάνω παράγραφο. Και εμείς έχουμε την δικαιοδοσία να σας ζητήσουμε οποιοδήποτε στοιχείο δεν μας δόθηκε κατά την επικοινωνία μας με τον Τρίτο.
  Επιπλέον συλλέγουμε στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ μέσο απευθείας μάρκετινγκ μέσο email ή τηλεφώνου. Δεν επεξεργαζόμαστε άλλα δεδομένα , αξιοποιώντας τα μέσω στρατηγικού στοχευόμενου μάρκετινγκ. 
  Τα στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς.
 2. Σε ποιο νομικό πλαίσιο βασιζόμαστε για την συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων :
  Βασιζόμαστε σε ένα μεγάλο νομολογιακό φάσμα για την συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των στοιχείων σας , σε αυτό το πλαίσιο συμπεριλαμβάνονται :
  Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας .
  Πληροφορίες που συλλέγουμε , χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε με βάση το φορολογικό δίκαιο. Όπως παραδείγματος χάριν τα στοιχεία τιμολόγησης .
  Πληροφορίες τοποθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .
  Δεδομένα που συλλέγονται για λόγους ασφαλείας όπως στοιχεία ταυτότητας
  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος ή η κράτηση στο ξενοδοχείο μας λαμβάνονται ως καταφατική συναίνεση της χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας για σκοπούς μάρκετινγκ. Αν δεν αποδέχεστε την συναίνεση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω.
  Τα στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα μας, μόνο εφόσον δεν παραβαίνουν κάποιο έννομο συμφέρον του πελάτη.
 3. Τρίτοι:

Όσο αφορά τρίτους για την επικοινωνία μας μαζί σας , και την αποθήκευση των στοιχείων σας ηλεκτρονικά συνεργαζόμαστε με τις εξής εταιρίες Google INC., Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και Sunsoft. Οι οποίες τηρούν τον GDPR και τις διατάξεις του στο σύνολο τους.
Για κρατήσεις μέσω πρακτορείων (διαδικτυακών και μη) πρέπει να  ενημερωθείτε από το πρακτορείο της επιλογής σας αν ακλουθεί τον GDPR.
Σε περίπτωση μεταφοράς , πώλησης ή συγχώνευσης της εταιρίας τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν .
Έχουμε την δυνατότητα να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους συμφωνά με το γράμμα του νομού. i) Σύμφωνα με την θέληση δικαστηρίου η κρατικού οργάνου.  ii) Για να διεκδικήσουμε το έννομο συμφέρον μας. iii) για να αποτρέψουμε παράνομες δραστηριότητες. iv)Για να προφυλάξουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλεια των πελατών μας .

 1. Διάστημα Διατήρησης Προσωπικών δεδομένων (Data Retention):
  Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που θεωρούμε απαραίτητο για την σωστή εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών από εμάς , όπως ορίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας (υπηρεσίες φιλοξενίας).
  Ωστόσο μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε τα δεδομένα σας για νομικούς και κανονιστικούς σκοπούς, για σκοπούς μάρκετινγκ, για να επιλύσουμε διαφορές και να προφυλάξουμε τα έννομα συμφέροντα μας .
 2. Διατήρηση δεδομένων εκτός  ΕΕ:
  Το Ξενοδοχείο Ημαθόεσσα, δεν διατηρεί φυσικό αρχείο δεδομένων εκτός εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο  τα αρχεία μας τα οποία διατηρούνται σε ψηφιακή μορφή από τρίτους που μας προσφέρουν λογισμικό διατήρησης δεδομένων ενδεχομένως να διατηρούν αρχείο εκτός Εδάφους ΕΕ.
  Σε περίπτωση κράτησης από Τρίτους οφείλετε να ρωτήσετε τον Τρίτο για την διατήρηση αρχείου εκτός ΕΕ.
  Κατά την περίπτωση που το αρχείο μας μεταφερθεί εκτός εδάφους ΕΕ ,θα σας ενημερώσουμε σχετικά.
 3. Τα δικαιώματα σας :
  Πρόσβαση.
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση καθώς και να σας αποστείλουμε αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, επικοινωνώντας μαζί μας με τον τρόπο που περιγράφετε εν συνεχεία .
  Αλλαγή, περιορισμός , διαγραφή(λήθη). Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αλλαγή, περιορισμό (ποσοτικό καθώς και όσο αφορά την χρήση) και την διαγραφή στοιχείων που διατηρούμε για εσάς. Υπό την προϋπόθεση πώς δεν συντρέχουν περιπτώσεις  που αποτελούν εξαίρεση, το αίτημα σας θα ικανοποιηθεί.
  Ένσταση. Διατηρείτε το δικαίωμα ένστασης όσο αφορά την χρήση προσωπικών δεδομένων υπό τις εξής συνθήκες :
  i)χρήση των πληροφοριών από εμάς, για εξασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας .
  ii) Χρήση των πληροφοριών από εμάς, για σκοπούς μάρκετινγκ.
  Αναφορά. Εφόσον ζείτε στο έδαφος της ΕΕ , ή είστε πολίτης της ΕΕ, και το επιθυμείτε μπορείτε να αναφέρεται την ανησυχία σας για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων (χωρίς βέβαια να είστε προκατειλημμένοι για το πλήθος των δικαιωμάτων σας) στην τοπική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων .
 4. Data Controllers και Data Processors:
  Συμφώνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο ,εγώ, ο Γεώργιος Α. Διακουμής , είμαι ο Data Controller τον προσωπικών σας δεδομένων . Οι υπόλοιποι ιδιόκτητες της εταιρίας μας , οι γραμματείς, οι ρεσεψιονίστ μοιράζονται τον ρολό του Data Controller μαζί μου. Ο φοροτεχνικός του Ξενοδοχείου Ημαθόεσσα είναι Data Processor των προσωπικών σας δεδομένων , καθώς έχει την δυνατότητα να συλλέξει επεξεργαστεί και κοινοποιήσει τα δεδομένα σας κατά την βούληση των Data Controlers.
 5. Στοιχειά επικοινωνίας :
  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με τα ακόλουθα στοιχειά επικοινωνίας:
  Ξενοδοχείο Ημαθόεσσα,
  Γιάλοβα, Πύλος, Μεσσηνία,
  Ελλάδα
  ΤΚ 24001

  info@imathoessa.gr
  Τηλ. +302723022000
  Φαξ. +302723022001
 6. Αποθήκευση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:
  Το μέρος των δεδομένων σας που βρίσκεται σε φυσική μορφή είναι αποθηκευμένο σε συγκεκριμένο χώρο στο ξενοδοχείο μας. Στον οποίο χώρο δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο ο Data Controller και oι Data Processors  του ξενοδοχείου μας. Ο  χώρος προστατεύεται με κύκλωμα κλειστής τηλεόρασης  CCTV.
  Το μέρος των δεδομένων το οποίο φυλάσσετε ψηφιακά είναι προστατευμένο με κωδικούς ασφάλειας , και μόνο ο Data Controller και oι Data Processors  του ξενοδοχείου μας έχουν πρόσβαση . Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται έχουν λογισμικό προστασίας δεδομένων καθώς και λογισμικό ανάκτησης.
  Ο Γεώργιος Α. Διακουμής, ως Data Controller αναγνωρίζει την υποχρέωση του να προστατέψει τις πληροφορίες των πελατών, καθώς και να ενημερώσει την τοπική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση διαρροής, εντός 72 ωρών. Επιπλέον αναγνωρίζει την υποχρέωση να επανακτήσει τα δεδομένα .