Ξενοδοχείο Ημαθόεσσα,
Γιάλοβα, Πύλος, Μεσσηνία,
info@imathoessa.gr
Τηλ. +302723022000
Φαξ. +302723022001